Xoves, 28 de outubro de 2020

Fanse públicas as puntuacións definitivas do alumnado e do persoal directivo no proceso selectivo para o programa de emprego Xuventude en acción 2020 Dodro-Padrón-Rois.

 Consulta as puntuacións nos documentos adxuntos.

 

Luns, 26 de outubro de 2020

Fanse públicas as puntuacións provisionais e definitivas no proceso selectivo para o programa de emprego Xuventude en acción 2020 Dodro-Padrón-Rois.

Nos arquivos adxuntos pódense consultar:

  • Puntuación deinitiva mestre
  • Puntuación final persoal administrativo
  • Puntuación provisional alumnado
  • Puntuación provisional director

 

Venres, 23 de outubro de 2020

Faise pública a puntuación obtida na fase de entrevisa do persoal directivo do proceso selectivo para o programa de emprego Xuventude en acción 2020 Dodro-Padrón-Rois.

Prazo de reclamación: O 26 de outobro, de 09.00 a 14.00 horas.

 

Xoves, 22 de outubro de 2020

Fanse públicas as puntuacións provisionais totais de mestre de especialidade e persoal administrativo do programa de emprego Xuventude en acción 2020 Dodro-Padrón-Rois.

Prazo de reclamación os días 23 e 26 nas oficinas municipais dos concellos de Dodro, Padrón e Rois, de 9.00 a 14.00 horas.

 

Luns, 19 de outubro de 2020

Fanse públicas as puntuacións da fase de entrevista do mestre de especialidade e persoal administrativo do programa de emprego Xuventude en acción 2020 Dodro-Padrón-Rois.

O prazo de reclamación remata o 20 de outubro.

Pódense consultar as puntuacións no documento adxunto.

 

Mércores, 7 de outubro de 2020

Fanse públicas as bases para a selección do alumnado traballador e persoal directivo, docente e administrativo de apoio para o Programa de emprego Xuventude en acción 2020 Dodro-Padrón-Rois para persoas mozas incluídas no ficheiro do sistema naciona lde garantía xuvenil promovido polo Concello de Rois e conveniado cos concellos de Dodro e Padrón.

As bases pódense consultar no documento adxunto.

Máis información relativa a o programa de emprego Xuventude en Acción 2020 neste enlace (preme aquí)

Luns, 28 de setembro de 2020

Faise pública a acta de valoración da fase de entrevista e cualificación final no proceso selectivo de contratación dunha persoa para o posto de secretario/a. do Xulgado de Paz.

Tamén se fai pública a resolución da alcaldía coa proposta de contratación da secretaria do xulgado de paz.

Os documentos poden consultarse nos arquivos adxuntos.

 

Viernes, 25 de setembro de 2020

 Faise pública a acta de constitución do tribunal e valoración de méritos da fase de concurso, así como a valoración do primeiro exercicio da fase de oposición para o proceso selectivo de contratación dunha persoa para o posto de secretario/a. do Xulgado de Paz.

As dúas actas pódense consultar nos documentos adxunto.

 

Martes, 22 de setembro de 2020

Faise pública a listaxe definitiva de admitidos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha persoa para o posto de secretario/a do Xulgado de Paz, fíxase a composición do tribunal cualificador e a data e o horario do primeiro exercicio da fase de oposición (cuestionario tipo test) para o xoves 24 de setembro ás 9:30 horas no salón de sesións do Concello de Rois.

 

Xoves, 10 de setembro de 2020

Faise pública a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dunha persoa para o posto de secretario/a do Xulgado de Paz no Concello de Rois.

 

Venres, 14 de agosto de 2020

O Concello de Rois fai pública a convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal dunha persoa que substitúa ao secretario do Xulgado de Paz mentres dure a súa situación de baixa por enfermidade.

O decreto da Alcaldía polo que se inicia este procedemento, as bases da convocatoria e o modelo de instancia para presentar a solicitude, pódense consultar e descargar nos documentos adxuntos a esta nova.

Xoves, 9 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da Alcaldía pola que se efectúa o nomeamento de 3 peóns de albanel do programa PEL 2020.

O decreto pode consultarse no arquivo adxunto.

 

Luns, 6 de xullo de 2020

Faise pública a listaxe definitiva de admitidos no proceso de contratación de 3 peóns de albanel e a data e o horario da entrevista persoal, así como a composición do tribunal cualificador.

Esta información pode consultarse no arquivo adxunto.

 

Venres, 26 de xuño de 2020

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal de tres peóns de albanel, a xornada completa, para a realización de obras e servizos mínimos do Concello de Rois, ao abeiro do Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o venres 3 de xullo de 2020.

Nos arquivos adxuntos pódense descargar as bases da convocatoria máis o modelo de solicitude de inscrición para participar neste proceso.

Venres 17 de xullo de 2020

Faise pública a resolución de alcaldía pla que se publica a puntuación total obtida polos/as aspirantes no proceso de selección de 2 condutores de motobomba.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres 17 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía po la que se publica a puntuación total obtida polos/as aspirantes no proceso de selección dun/ha xefe/a de equipo, un/ha peón condutor/a e tres peóns que integrarán a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais no ano 2020.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres, 3 de xullo de 2020

Faixe pública unha correción de erros na Resolución da Alcaldía relativa a aprobación da listaxe definitiva de admitidos e data de entrevistas persoais para o proceso de selección da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

A corrección de erros pódese consultar no documento adxunto.

 

Mércores, 1 de xullo de 2020

Faise pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e a convocatoria da entrevista persoal do proceso de selección da brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

As entrevistas realizaranse no salón de s esións do Concello de Rois o luns 6 de xullo de 2020.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Martes, 30 de xuño de 2020

Faisa pública a resolución da alcaldía pola que se aproba a listaxe definitiva de persoas admitidas e se convoca a entrevista persoal para 2 postos de conductor/a de motobomba.

A entrevista farase o venres, 3 de xullo, no salón de sesións do Concello de Rois.

A resolución pódese consultar no documento adxunto.

 

Luns, 29 de xuño de 2020

Faise público o decreto polo que se aproba a listaxe provisiona lde admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección da brigada de incendios forestais.

 

Sábado, 13 de xuño de 2020

O Concello de Rois pon en marcha o proceso de selección para a contratación temporal de persoal para a loita contra os incendios forestais.

Con esta finalidade, fanse públicas as bases para a contratación temporal de dous condutores de motobomba e tamén as bases para a contratación de persoal laboral temporal para os postos dun xefe de equipo, un peón condutor e tres peóns de brigada mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa contra o lume forestal, na modalidade de contrato laboral de duración determinada.

Os decretos da alcaldía polo que se inicia este procedemento, as bases da convocatoria e os anexos para presentar a solicitude nas diferentes categorías, pódense consultar nos documentos adxuntos.

Venres, 3 de xullo de 2020

Faise público o decreto da alcaldía polo que se da a coñecer a puntuación total dos aspirantes no proceso de selección de 1 peón forestal dentro do programa APROL RURAL. 2020, así como o nome do candidato proposto para a contratación.

O decreto pódese consultar no documento adxunto.

 

Luns, 29 de xuño de 2020

Faise público o decreto polo que se convoca á entrevista persoal ás persoas aspirantes a un (1) posto de peón forestal para o Programa APROL Rural 2020.

A entrevista celebrarase o xoves, 2 de xullo, no salón de sesións do Concello de Rois.

O decreto pódese consultar no documento adxunto.

 

Venres, 26 de xuño de 2020

Fanse públicas as bases da convocatoria para a contratación, por concurso libre, de 1 peón forestal dentro do programa APROL RURAL 2020.

Unha vez que o Servizo Público de Emprego envía a listaxe dos candidatos e candidatas preseleccionados, estas persoas serán notificadas polo Concello de Rois para realizaren a proba selectiva.

As bases pódense consultar no arquivo adxunto.