O Concello de Rois camiña cara a "nova normalidade", mais con sentidiño. Dende mañá, 18 de xuño, retómase a atención presencial.

Para acudir ás oficinas cómpre pedir cita previa e seguir as recomendacións hixiénico-sanitarias que se sinalan tanto na entrada coma no interior das dependencias municipais. 

É obrigatorio o emprego de máscaras, a utilización de hidroxel e manter a distancia de seguridade. Para axudar a isto, colocáronse adhesivos por todo o consistorio, así como sinais que indican a dirección de entrada e de saída. 

Polo ben de todos e de todas, máis ca nunca, temos que ser responsables. Grazas pola vosa colaboración.

O Concello de Rois anuncia a exposición das listas do censo electoral, que se poderán consultar dende o vindeiro lunes, 25 de maio, ata o 1 de xuño (ambos os dous inclusive). Recoméndase facer a consulta nos teléfonos habilitados ou a través da sede electrónica do Instituto Nacional de Estatística (INE), aínda que tamén se pode acudir presencialmente ás oficinas xerais do Concello en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Para realizar a consulta presencial nas oficinas municipais ou presentar reclamacións é necesario identificarse co DNI, o carné de conducir ou, de ser o caso, a tarxeta de estranxeiría.

A consulta telefónica pode facerse nos teléfonos: 981 21 74 39 -  981 21 74 26 - 901 101 900.

De forma telemática, os datos censais poden consultarse na páxina web do Instituto Nacional de Estadística (preme neste enlace) con certificado dixital ou con sistema Cl@ve.

O Concello recorda a importancia de que os mozos e mozas que veñan de cumprir os 18 anos comproben que figuran nas listas do censo.

O horario de atención ao público da Oficina do Censo Electoral é o seguinte: de luns a sábado, de 09.00 a 14.00 e o último día, 1 de xuño, de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.00 horas.

O alcalde de Rois asinou hoxe unha resolución pola que anuncia a convocatoria telemática por videoconferencia do pleno previsto para o mes de maio.

Como consecuencia da declaración do estado de alarma decretado polo Goberno Central, permíteselles ás corporacións locais celebrar plenos non presenciais. Despois de consensuar a medida cos representantes dos grupos políticos presentes na Corporación, o alcalde asinou o decreto para celebrar o pleno ordinario de maio por videoconferencia.

O Concello de Rois utilizará a plataforma da Deputación da Coruña para este pleno telemático, a través da plataforma Google Meet.

A resolución da alcaldía pódese consultar no arquivo adxunto.

  • O alcalde confirmou a decisión no primeiro pleno telemático que celebrou esta mañá a Corporación 

  • O persoal que traballa na empresa actual será subrogado polo Concello

  • A Xunta está a espera de resolver recursos para establecer medidas á Destilerías Compostela para evitar a contaminación do aire

O Concello de Rois vai municipalizar a parte do Servizo de Axuda no Fogar que actualmente está a prestar unha empresa externa. Segundo confirmou o alcalde esta mañá no primeiro pleno telemático que celebrou a Corporación a unha pregunta dos socialistas, dende o goberno local xa se mantivo unha reunión coas traballadoras da empresa e cos representantes sindicais para analizar o proceso, “pois dende o Concello teremos que asumir, cos mesmos horarios que ven mantendo actualmente, ao persoal da empresa que está a prestar servizos en Rois”.

O Concello de Rois xa contempla no orzamento deste ano unha partida para facer fronte a subrogación do persoal do Servizo de Axuda no Fogar que actualmente presta atención á veciñanza e que depende dunha empresa. “Seguiremos avanzando nesta liña, pois tanto traballadores como sindicatos viron ven a nosa decisión”, explicou o alcalde, Ramón Tojo, cando foi preguntado polo grupo socialista se a empresa renunciar ao contrato por cuestión económica e porque tardara tanto en cobrar.

Ramón Tojo explicou que mentres estivo aberto o procedemento de adxudicación do concurso non se podía pagar. Unha vez rematado, o concello pagou todas as facturas pendentes. Unha vez que remate o estado de alarma e se normalice a situación “imos manter unha reunión coa empresa para municipalizar o servizo” explicou o alcalde.

A moción presentada polo PSdeG-PSOE solicitando a colocación de tres medidores fixos da calidade do aire no val de Rois, nas parroquias de Rois e Oín, para analizar a posible contaminación procedente de Destilerías Compostela, foi rexeitada cos votos en contra do equipo de goberno (7), votando a favor os socialistas (3) e BNG (1).

Neste punto, o alcalde explicou que xa se mantiveran diversas reunións coa Consellería de Medio Ambiente, as que asistiron veciños, representantes da empresa e do Concello. Tojo leu unha respostas remitida dende a propia Consellería na que se informa de non é posible nestes intres colocar os tres medidores que pedían os socialistas.

Dende a Consellería de Medio Ambiente sinalan que a solución do problema pasa pola implantación de melloras técnicas nas instalacións, polo que se pediu á empresa que informase sobre a viabilidade económica e técnica para implantar estas medidas. Como a empresa presentou recursos de reposición e alzada contra a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, hai que resolver primeiro estes antes de avanzar.

Segundo o departamento autonómico, en caso de que se considere necesario, solicitaráselle a Destilerías Compostela a instalacións dos puntos de medición de aire que se consideren necesario. Os resultados destas medicións faríanse públicos coa mesma frecuencia que o resto de estacións da Rede de Calidade do Aire de Galicia.

Como hai que ter en conta parámetros técnicos para a colocación destes puntos de medicións, e tendo en conta a lexislación vixente e a normativa técnica aplicable , dende a Consellería consideran que resulta inviable instalar as 3 estacións de medida fixa tal e como solicitaba o Partido Socialista de Rois.

Ramón Tojo comprometeuse a facilitar esta resposta ao grupo socialista e a mediar ante a Xunta para que en vindeira reunión poidan estar representada tamén a oposición de Rois.

Sobre as medidas de recuperación económica promovidas dende o Concello, que pedían os socialistas, o alcalde respondeu que primeiro é necesario coñecer as condicións que estableza o Goberno central para a volta á normalidade e que medidas económicas vai adoptar. Tojo destacou que dende a Xunta xa se habilitaron diferentes liñas de axuda para autónomos e pemes.

Billa fonteO Concello de Rois, seguindo instruccións da Consellería de Sanidade, recoméndalle á veciñanza que non utilice as fontes con billa situadas no termo municipal, como medida de prevención contra a expansión do coronavirus. Ante a imposibilidade de asegurar a desinfección total destes elementos, o consistorio está a sinalizar todas as fontes con billa ou pulsador, desaconsellando o seu uso.

A sinalización que están a facer operarios da brigada municipal de obras de Rois responde a unha instrución do Servizo de Control de Riscos Ambientais da Consellería de Sanidade, enviada a todos os concellos. A medida tómase para apoiar o esforzo colectivo para atallar a emerxencia de saúde pública provocada pola pandemia do COVID-19. En elementos urbanos como as fontes con billa resulta moi difícil atender unha desinfección sistemática e regular, polo que o seu uso está desaconsellado.