• Os tres grupos votaron a favor de apoiar o expediente que amplía información do expediente presentado en maio

  • O censo municipal a 1 de xaneiro de 2020 quedou fixado en 4.505 habitantes

 

O Pleno do Concello de Rois aprobou hoxe por unanimidade o expediente presentado polos veciños de Angueira de Castro, ampliando información ao xa presentado en maio, solicitándolle á Xunta de Galicia que declare BIC (Ben de Interese Cultural) ao conxunto da aldea e do Castro Lupario. Na sesión celebrada esta mañá tamén se aprobou o padrón municipal a 1 de xaneiro de 2020, fixado en 4.505 habitantes.

O equipo de goberno incluíu na orde do día a petición veciñal para contar co apoio da Corporación. Segundo o alcalde, o expediente amplía información ao xa presentado no mes de maio na Xunta de Galicia, para que o Goberno autonómico declare BIC ao conxunto da aldea de Angueira de Castro e ao Castro Lupario. Dende a oposición aprobaron a iniciativa, aínda que o BNG considerou que debeu ser o Concello quen iniciara a tramitación deste expediente e, por parte do PSdeG, engadiron que para que sexa unha realidade a declaración de BIC do Castro Lupario e de Angueira será necesaria a vontade real de todas as administracións implicadas.

Na sesión tamén se aprobou por unanimidade a revisión do padrón de habitantes a 1 de xaneiro de 2020, quedando fixada a poboación do municipio en 4.505  persoas (sete menos que un ano antes). O alcalde espera que este ano se lle poida dar a volta a tendencia e medrar, en parte pola proximidade de Rois a Compostela e a diferentes vías de comunicación, e tamén polos servizos que se ofrecen no municipio. PSdeG e BNG reclamaron medidas efectivas que axuden a fixar poboación no rural.

No apartado de mocións, a do PP en contra da violencia de xénero, instando á Xunta e outras administracións a desenvolver medidas recollidas no Pacto de Estado para acabar con esta lacra, e a unha maior coordinación cos concellos, foi aprobada cos votos a favor do equipo de goberno e do PSdeG, e a abstención da oposición.

A moción presentada polo PP solicitándolle ao Goberno central a defensa da propiedade privada e combater eficazmente a ocupación ilegal de vivendas saíu adiante cos votos do equipo de goberno. O BNG votou en contra e o PSdeG abstívose.

Os socialistas propuxeron que o Concello de Rois se adherise ao convenio asinado entre a Fegamp e a Xunta para que esta asuma os gastos correntes que lle ocasionan os centros de saúde de Rois e Urdilde, e que non fosen pagados polo Concello. A proposta, que contou co apoio de PSdeG e BNG, foi rexeitada cos votos do equipo de goberno argumentando que nos presupostos da Xunta de 2020 están contempladas xa transferencias aos concellos para sumir eses gastos dende o Fondo de Cooperación Local.

A petición dos socialistas para que Rois asine un convenio con Padrón para o mantemento do Centro de Información á Muller tampouco saíu adiante (votaron a favor PSdeG e BNG e en contra o PP). O alcalde sinalou que este convenio está firmado dende o ano 2006 entre os concellos de Padrón, Rois e Dodro, e que o CIM atende aos tres concellos en virtude dese acordo que segue en vigor, segundo os datos facilitados polos técnicos de Servizos Sociais.

20201102 pleno rois web

 

  • A obra ascende a 357.000 euros e as empresas terán 26 días para presentar ofertas en canto se publiquen as bases

  • Ratificadas as resolucións para solicitar e iniciar o Programa Integrado de Emprego e o Obradoiro de emprego de Garantía Xuvenil 2020

 

O Pleno da Corporación de Rois aprobou esta mañá por unanimidade o expediente de contratación da obra para poñer céspede artificial no campo de fútbol de Urdilde, unha inversión que ascende a 357.402 euros. Unha vez se publiquen as bases coas cláusulas técnicas e administrativas, as empresas terán 26 días para presentar as súas ofertas.

O Concello decidiu incluír esta obra dentro do plan POS+ 2020 para poder executala, “porque o presidente da Deputación da Coruña díxonos que esta era a única vía, cando o normal sería que se incluíran estas obras nunha subvención nominativa. Noutros concellos a Deputación fixo campos de herba artificial sen metelos no POS, e a nós dinos que temos que metelo neste programa, que xa nos corresponde por lei”, criticou o alcalde ao organismo provisión.

O grupo socialista solicitou que se incluíran algunhas melloras no proxecto, como aseos públicos, cubrir todas as bancadas e colocar novo sistema de iluminación con torres de luces led, “pedindo axuda á Xunta de Galicia, para que invista tamén algo en Rois, e que non sexa só a Deputación quen apoie”.

Manuel dos Santos replicou dende o grupo de goberno que o campo xa conta con aseos públicos e parte da grada cuberta. Respecto da mellora de iluminación, indicou que queda para unha segunda fase. “Nos queremos investir pouco a pouco, e ir rematando as obras, para chegar máis lonxe”, engadiu o alcalde.

Cos votos a favor de PP e PSdeG, e a abstención do BNG, Na sesión tamén se ratificaron as resolucións da alcaldía para aprobar o convenio cos concellos de Padrón, Dodro, Pontecesures e Valga para un novo Programa Integrado de Emprego; e para solicitar o obradoiro de emprego de Garantía Xuvenil 2020.

A moción do BNG de Rois para solicitar melloras no protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 para o inicio do presente curso (reclamando máis profesores, persoal sanitario e menor ratio de alumnos por aula) foi rexeitado cos votos do PP (6 concelleiros), ao considerar que os protocolos da Xunta son axeitados. BNG (1) e PSdeG (3 concelleiros) votaron a favor.

Tamén foi rexeitada cos mesmo resultado (6 votos en contra e 4 a favor) a moción do PSdeG para elaborar en Rois un catálogo de represaliados e vestixios da ditadura franquista, en cumprimento da Lei de memoria histórica. O equipo de goberno argumentou o seu voto en contra porque se está a tramitar unha nova lei, e quedan a espera do que ditamine a mesma.

O PP retirou a súa moción reclamando ao Goberno central que non se apropie dos recursos das entidades locais, tres ser rexeitado polo Congreso o decreto de remanentes dos concellos.

20200921 Pleno Rois web

  • No pleno extraordinario de hoxe descartou a proposta do PSdeG para facer un servizo comarcal
  • Rexeitou a recuperar a Fundación Pro Patrimonio alegando que dende o Concello se está a traballando para poñer en valor do patrimonio municipal
  • Os alcaldes de barrio e celadores son cargos de confianza polo que non están suxeitos a lei de igualdade

 

Corporación de Rois celebrou esta tarde un pleno extraordinario solicitado polo grupo socialista no que o equipo de goberno rexeitou as tres mocións debatidas: a recuperación da Fundación Pro Patrimonio de Rois; a creación dun servizo comarcal de axuda no fogar e o nomeamento de alcaldes de barrio e celadores segundo establece a lei 3/2007 de igualdade efectiva entre homes e mulleres.

Manuel Regueira (PSdeG) propuxo que o Concello fixese accións para tentar recuperar a Fundación Pro Patrimonio de Rois, creada en 2006 y que se disolveu en 2011 por falta de axudas . O alcalde, Ramón Tojo rexeitou esta medida alegando que dende o Concello se está a traballar para poñer en valor o patrimonio do municipio, e incluso continuando o traballo da fundación no Castro de Socastro.

A proposta para facer un servizo comarcal de axuda no fogar, con Padrón e Dodro, agora que o equipo de goberno quere remunicipalizar o SAF, tamén foi rexeitado polo equipo de goberno. Neste punto a concelleira de Servizos Sociais, Mercedes Basante, alegou que xa se analizara esa posibilidade e que se descartara ao non considerala axeitada. O alcalde asegurou que todas as traballadoras da empresa que está a prestar o servizo actualmente pasarán a depender do Concello cando remate o proceso.

En cando a solicitude para que o nomeamento de alcaldes de barrio e celadores se faga de acordo coa lei 3/2007 de igualdade efectiva entre homes e mulleres como pedía Patricia Ces (PSdeG), igual que se fai coa confección das listas electorais. O alcalde rexeitou a proposta ao asegurar que ese postos son cargos de confianza. O secretario do Concello informou que eses nomeamentos non están suxeitos á mencionada lei.

20200722 pleno extraordinario xullo

O alcalde de Rois, tras o acordo unánime dos tres grupos políticos con representación na Corporación, acaba de asinar un decreto polo que se declaran dous días de loito oficial pola morte violenta da veciña Noelia Ramos, que ocorreu o pasado venres, día 21, en Soutomaior. Tanto Noelia como a súa nai, Genoveva Gil, foron presuntamente asasinadas polo seu tío e irmán, respectivamente.

A proposta da alcaldía, os tres grupos da Corporación (PP, PSdeG e BNG) acordaron decretar dous días de loito oficial no Concello, (22 e 23 de agosto) como medida de rexeitamento ante unha traxedia que enche de dor non só aos familias e ás amizadas de Noelia Ramos, senón tamén a toda a veciñanza do municipio.

O decreto da alcaldía establece tamén a suspensión dos actos lúdicos organizados polo Concello durante os días de loito e ondear as bandeiras dos edificios municipais a media hasta en sinal de loito.

  • Ramón Tojo considera que dende a Xunta se están aplicando políticas para evitar a emigración xuvenil
  • O alcalde asegura que dende o Concello se desenvolveu a campaña de visibilización do colectivo LGTBI como pedía a Deputación

O equipo de goberno de Rois rexeitou hoxe as dúas mocións presentadas polo BNG e o PSdeG-PSOE alegando que tanto dende o goberno municipal como dende a Xunta xa se estaban a poñer en práctica algunhas das medidas que formulaba a oposición.

A moción do BNG solicitando instar a Xunta a poñer en marcha medidas para que a xuventude non teña que emigrar “evitando unha sangría” entre a mocidade, que os nacionalistas presentaron en decembro a solicitude de varios colectivos, foi rexeitada polo Partido Popular alegando que a Xunta xa desenvolve medidas para evitar a emigración. “Xa se están aplicando políticas para crear emprego digno e de calidade”, dixo o alcalde, recordando que en Rois hai empresas potentes e pouco paro. O apoio desta iniciativa contou con 4 votos a favor (BNG e PSdeG) e 7 en contra (PP).

A outra moción foi presentada polo PSdeG, reclamando medidas dende o concello para visibilizar ao colectivo LGTBI e pedindo accións de sensibilización entre a veciñanza de Rois (o pasado 28 de xuño celebrouse o Día do Orgullo LGTBI). O alcalde replicou que dende o Concello se seguiron as indicacións da Deputación Provincial, que propuxera facer unha campaña de sensibilización en redes sociais, “como así fixemos, con dúas publicacións que tiveron moitas interaccións”. Tojo recordou que neste tipo de campañas, dende o Concello son partidarios de unirse a iniciativas doutras administracións superiores, como ocorreu neste caso. “Xa estamos traballando nesa liña”, dixo o alcalde. A moción foi rexeitada cos 7 votos en contra do PP, e 4 a favor (BNG e PSdeG).