O Pleno do Concello de Rois aprobou hoxe a moción do Partido Popular na que se pide ao presidente do Goberno de España que compareza para dicir o que vai facer e explicar o pacto cos independentistas que lle permitiu chegar á Moncloa. A iniciativa foi aprobada cos votos a favor do goberno local (7) e en contra dos socialistas (3 votos), que criticaron o contido da moción..

Na primeira sesión ordinaria do ano, o pleno rexeitou cos votos do PP a moción socialista que lle reclamaba á Xunta de Galicia unha maior limpeza dos ríos e regatos e que se acompañe de dotación económica o traspaso aos municipios dos tramos urbanos dos ríos e regatos. Dende o goberno local explicaron que Augas de Galicia xa está limpando os cursos dos ríos do municipio e animaron aos socialistas a debater esta moción no Parlamento de Galicia.

A outra moción socialista reclamando a elaboración dun plan municipal de igualdade e fomentar a formación en igualdade da veciñanza e dos representantes políticos, que defendeu Patricia Ces tamén foi rexeitada. O alcalde, Ramón Tojo, respondeulle que o Concello levaba dende 2019 traballando xa nun plan de igualdade e que todas as accións que se desenvolven dende o Concello xa contemplan medidas de igualdade entre homes e mulleres.

sesión rematou co punto de rogos

 

O Pleno do Concello de Rois aprobou hoxe por unanimidade as obras do Plan Único de concellos da Deputación da Coruña por importe de 950.000 euros. No plan POS+ o equipo de goberno propuxo instalar herba artificial no campo de fútbol de Urdilde, cun investimento de 432.457 euros.

O Plan complementario inclúe investimentos por un total de 510.657 euros, no que figuran o afirmado e acondicionamento de pistas en Oín, Asneiros e A Eirexa, por 46.138 euros.

O afirmado e acondicionamento das pistas no Pazo e de Cernán a Vilariño (56.947 €), e o da pista que vai da AC-301 a Socastro (56.947 €), o da AC-301 a Leroño e A Casa do Vento (115.730€) tamén entran no complementario, ao igual que o afirmado e acondicionamento de pista de Rubieiro a Socasto e o das estradas de Vilachán a Ponte de Pedra (65.168 €). O afirmado e acondicionamento de pistas en Seaxe e Moares, por 69.850 euros, completan o plan complementario.

No pleno, tanto o grupo popular como o socialista votaron a favor destes investimentos (a edil do BNG non puido asistir á sesión), ao coincidiren na importancia de acometer estas obras. A única discrepancia foi na forma de financiar o investimento no campo de fútbol de Urdilde, xa que dende o PSdeG reclamaban que debía telo feito a Xunta, e o alcalde replicoulle que o presidente da Deputación non quixo firmar ningún convenio de colaboración co Concello de Rois (como fixo con outros, como o de Ames), “e só nos deixou esta opción do POS+”, dixo Ramón Tojo.

O vídeo do Pleno pode verse premendo nesta ligazón.

 

O Concello de Rois aprobou hoxe inicialmente o regulamento orgánico municipal que vai fixar o sistema de funcionamento dos plenos da corporación cos votos a favor do equipo de goberno (PP) e en contra da oposición (PSdeG e BNG), que xa anunciou que presentará alegacións e suxestións durante o período de exposición pública, que comezará proximamente. (Vídeo íntegro da sesión neste enlace)

Por unanimidade dos tres grupos políticos acordouse iniciar o expediente de desafectación dun camiño en Liñares e ratificar a solicitude dunha subvención conxunta cos concellos de Dodro e Padrón para o obradoiro de emprego de garantía xuvenil Xuventude en Acción 2019.

A data de 1 de xaneiro de 2019, Rois contaba con 4.512 veciños, segundo os datos que se aprobaron na sesión plenaria de hoxe, a primeira que se grava integramente no concello.

Cos votos a favor de PP e PSdeG aprobáronse os estatutos e a adhesión do Concello de Rois á Asociación de Concellos da Ría Muros e Noia, que ten como obxectivo conseguir que este itinerario sexa recoñecido oficialmente como Camiño de Santiago. O representante de Rois será o primeiro tenente de alcalde, Manuel dos Santos. Neste punto o BNG abstívose ao non ser admitida a solicitude de que representantes doutros partidos políticos puidesen formar parte da representación de Rois nesta asociación.

A moción do PSdeG solicitando a bonificación do 90% ou 95% dos IBI de explotacións agrogandeiras, que contou co apoio do BNG, foi rexeitado polo equipo de goberno alegando que dende o Concello se aposta por investir na mellora de infraestruturas e accesos aos diferentes núcleos de poboación, facilitando deste xeito que as explotacións poidan beneficiarse de mellores accesos para seguir medrando. Un aspecto que o alcalde considerou “máis importante que unha rebaixa fiscal” que ía ser pouco importe.

O equipo de goberno xustificou que Rois xa se adheriu ao acordo da Federagación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para promover o Pacto de Estado en materia de violencia de xénero para rexeitar a moción presentada polos socialistas que pedían que o Concello se una á campaña concellos en negro contra a violencia machista. Dende o BNG apoiaron a moción e, aínda considerando que hai axudas faltan campañas de sensibilización, aspecto que rexeitaron as concelleiras do equipo de goberno.

Co apoio do goberno local e do PSdeG, e a abstención do BNG, aprobouse a declaracións institucional presentada polo PP de apoio e recoñecemento da labor que realizan as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado en Cataluña.

20191104 pleno ordinario ALI9967 weeb

O Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o 4 de novembro de 2019, aprobou inicialmente o Regulamento orgánico municipal do Concello de Rois. Consonte o que dispón o artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do réxime local, o antedito acordo exponse ao público coa finalidade que no prazo de trinta días hábiles contados desde que apareza este anuncio no Boletín oficial da provincia da Coruña as persoas e as entidades interesadas poidan presentar con relación a el as suxestións e alegacións que xulguen oportunas. De non habelas, o Regulamento entenderase aprobado definitivamente.

O anuncio publicado no BOP de hoxe, así como o texto do Regulamento e os seus antecedentes pódense consultar nos documentos adxuntos.

 

10 de outubro de 2019

Anuncio de convocatoria da mesa de contrataciónpara a apertura dos sobre 'C' subtitulado oferta económica, da licitación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Rois en acto público o día 14 de outubro de 2019 ás 12.00 horas no salón de plenos.

O anuncio pódese consultar no documento adxunto.