O Concello de Rois aprobou hoxe inicialmente o regulamento orgánico municipal que vai fixar o sistema de funcionamento dos plenos da corporación cos votos a favor do equipo de goberno (PP) e en contra da oposición (PSdeG e BNG), que xa anunciou que presentará alegacións e suxestións durante o período de exposición pública, que comezará proximamente. (Vídeo íntegro da sesión neste enlace)

Por unanimidade dos tres grupos políticos acordouse iniciar o expediente de desafectación dun camiño en Liñares e ratificar a solicitude dunha subvención conxunta cos concellos de Dodro e Padrón para o obradoiro de emprego de garantía xuvenil Xuventude en Acción 2019.

A data de 1 de xaneiro de 2019, Rois contaba con 4.512 veciños, segundo os datos que se aprobaron na sesión plenaria de hoxe, a primeira que se grava integramente no concello.

Cos votos a favor de PP e PSdeG aprobáronse os estatutos e a adhesión do Concello de Rois á Asociación de Concellos da Ría Muros e Noia, que ten como obxectivo conseguir que este itinerario sexa recoñecido oficialmente como Camiño de Santiago. O representante de Rois será o primeiro tenente de alcalde, Manuel dos Santos. Neste punto o BNG abstívose ao non ser admitida a solicitude de que representantes doutros partidos políticos puidesen formar parte da representación de Rois nesta asociación.

A moción do PSdeG solicitando a bonificación do 90% ou 95% dos IBI de explotacións agrogandeiras, que contou co apoio do BNG, foi rexeitado polo equipo de goberno alegando que dende o Concello se aposta por investir na mellora de infraestruturas e accesos aos diferentes núcleos de poboación, facilitando deste xeito que as explotacións poidan beneficiarse de mellores accesos para seguir medrando. Un aspecto que o alcalde considerou “máis importante que unha rebaixa fiscal” que ía ser pouco importe.

O equipo de goberno xustificou que Rois xa se adheriu ao acordo da Federagación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para promover o Pacto de Estado en materia de violencia de xénero para rexeitar a moción presentada polos socialistas que pedían que o Concello se una á campaña concellos en negro contra a violencia machista. Dende o BNG apoiaron a moción e, aínda considerando que hai axudas faltan campañas de sensibilización, aspecto que rexeitaron as concelleiras do equipo de goberno.

Co apoio do goberno local e do PSdeG, e a abstención do BNG, aprobouse a declaracións institucional presentada polo PP de apoio e recoñecemento da labor que realizan as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado en Cataluña.

20191104 pleno ordinario ALI9967 weeb

10 de outubro de 2019

Anuncio de convocatoria da mesa de contrataciónpara a apertura dos sobre 'C' subtitulado oferta económica, da licitación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Rois en acto público o día 14 de outubro de 2019 ás 12.00 horas no salón de plenos.

O anuncio pódese consultar no documento adxunto.

20190729 ALI3244O pasamento da presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde causou unha fonda consternación en Rois. Lourdes Gómez Gómez faleceu o día de onte, domingo, aos 70 anos de idade, como consecuencia dun ictus cerebral que sufriu esta fin de semana. Presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde dende a súa constitución en 1986, a primeira que se fundou en Galicia, Lourdes Gómez era unha persoa moi querida a apreciada en todo o municipio de Rois. O enterro celebrarase ás 19.00 horas de hoxe na igrexa parroquial de Urdilde.

Viúva dende hai 30 anos, Lourdes Gómez tiña dous fillos, que están a recibir numerosas mostras de condolencia no tanatorio de Urdilde, donde se atopan os restos mortais da finada. O funeral celebrarase ás sete da tarde de hoxe na igrexa de Urdilde, e seguidamente recibirá sepultura no cemiterio parroquial.

O alcalde, Ramón Tojo, trasladoulle á familia as condolencias en nome de toda a Corporación de Rois. Tamén dende a Asociación de Amas de Casa de Rois tiveron palabras de cariño para Lourdes Gómez durante o acto que celebraron onte, domingo, para conmemorar o seu 25 aniversario.

Lourdes Gómez Gómez foi unha das pregoeiras este ano da Festa do Santo Isidro Labrador, o patrón de Rois, xunto coa presidenta da Asociación de Amas de Casas e dunha representante da Asociación de Mulleres Rurais de Ermedelo.

Na súa intervención, Lourdes Gómez recordou como en 1986 se constituía en Urdilde a primeira Asociación de Mulleres Rurais de Galicia, e unha das primeiras de España. Presidenta deste colectivo que hoxe agrupa a 150 mulleres, Lourdes Gómez recordaba no pregón como a asociación tivo a súa primeira sede na antiga escola de nenas de Urdilde e que “despois de moitas xestións e coas axudas recibidas” puideron rehabilitar a casa na que actualmente fan as súas actividades.

Para Lourdes Gómez a Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, e as asociacións de mulleres en xeral, son “un lugar de formación, onde as mulleres rurais —que son nais, amas de casa e traballadoras da terra—, teñen un lugar de encontro, un lugar onde formarse naqueles temas que máis lles gusta e onde compartir experiencias”, recordaba no pregón que deu na festa do Santo Isidro xunto con Maricarmen García Acosta e Vanessa Boullón Pérez.

20190916 consulta publica regulamento organico corporacionO equipo de goberno de Rois acaba de facer unha consulta pública concedéndolle á veciñanza e persoas interesadas dez días naturais para que poidan aportar suxestións para a elaboración do Regulamento orgánico da Corporación.

O Concello de Rois, tan como anunciou o alcalde a pasada semana, ten previsto iniciar nas vindeiras semanas a tramitación do Regulamento orgánico da Corporación coa finalidade de completar e sistematizar as disposicións máis relevantes que rexen a organización e funcionamento da Corporación, de garantir os principios de publicidade e transparencia na actividade municipal, así como os dereitos de participación cidadá e acceso á información pública.

A oportunidade da iniciativa xorde pola recente constitución da nova Corporación resultante das eleccións do pasado 26 de maio e pola conveniencia de dispor nun só texto, e de forma facilmente comprensible, as múltiples disposicións relevantes que afecten ao desenvolvemento da vida municipal.

Por esta razón, e consonte á lexislación vixente, realizase esta consulta pública coa finalidade de que as persoas, entidades interesadas e as organizacións representativas poidan presentar no prazo de dez días hábiles, contados a partir do 16 de setembro, as suxestións que xulguen oportunas con relación ao contido do Regulamento orgánico proxectado.

 ALI5505

 

O pleno da Corporación de Rois aprobou hoxe o sistema de organización do concello para a presente lexislatura, que se mantén nos mesmos termos que na lexislatura anterior, coas dedicacións exclusivas do alcalde e o concelleiro de Obras e Urbanismo; a celebración de sesións plenarias cada dous meses e a distribución de concellarías practicamente igual que no período anterior. A maioría dos puntos aprobáronse cos 7 votos a favor do equipo de goberno (PP) e a abstención da oposición (PSdeG e BNG).

Cada un dos tres grupos políticos da Corporación (PP, PSdeG e Mixto) terá una asignación anual fixa de 200 euros, máis outros 90 euros por cada concelleiro integrado no grupo. Así mesmo aprobouse unha asignación de 75 euros por asistencias aos plenos, xuntas de goberno local e comisións especiais de contas. A concelleira do BNG anunciou que recurrirá o informe da secretaría municipal ao non recoñecer ao grupo do BNG e ter que integrarse no mixto, aínda que mantendo os mesmos dereitos. 

O pleno tamén aprobou a creación da Xunta de Goberno Local, que estará integrada polo alcalde e os concelleiros Manuel dos Santos (primeiro tenente de alcalde), Mercedes Basante (2ª tenente de alcalde) e Manuel Cobas Rey (3º tenente de alcalde), que celebrará sesións cada quince días. As sesións plenarias celebraranse o primeiro luns dos meses impares ás 13.00 horas.

A distribución de concellarías e delegacións feitas polo alcalde nos membros do equipo de goberno quedou fixada do seguinte xeito:

  • Concellaría de Asuntos Sociais e Emprego: Mercedes Basante Ares
  • Concellaría de Educación, Xuventude e Deportes: Martín del Rio Gestoso
  • Concellería de Cultura: Victoria Quiroga Ramallo
  • Concellaría de Medio Ambiente: Manuel Cobas Rey
  • Concellaría de Obras e Urbanismo: Carlos Ares Villar

Polo que respecta as retribucións que percibirán o alcalde e o concelleiro de obras, Carlos Ares, quedaron fixadas en 38.278,94 e 29.568,14 euros anuais brutos, respectivamente, distribuídos en catorce pagas.

A comisión especial de contas estará formada por un representante de cada grupo político, que terá voto ponderado. Por parte do PP, o titular será Manuel dos Santos e a suplente Mercedes Basante; o PSdeG designou como titular a Manuel Regueira e suplente a Patricia Ces, e, polo BNG estará Begoña Ares. Nesta lexislatura non existirán comisións informativas.

Polo que respecta a designación de representantes do Concello en diferentes órganos colexiados, Martín del Río será o representante no consello escolar do CPPI dos Dices; Manuel dos Santos no consello escolar do CEIP de O Pumar e na Asociación Deloa; e Mercedes Basante estará no consello escolar da escola infantil A Galiña Azul e nos órganos reitores do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

 ALI5510