Convocatoria e bases de seleccion de persoal para o posto de secretario de xulgado de paz mes de agosto