20190703 Revision Catastral Rois

Debido á gran cantidade de persoas que se están achegando ao concello para trámites relacionados co catastro, este mes de xullo, D.Arturo Calvo Tarrío ou persoal do seu equipo van a estar no concello os seguintes días para atender á veciñanza que o precise.

  • Venres 5 de xullo de 10.00 a 14.00 horas.
  • Luns 8 de xullo de 10.00 a 14.00 horas.

Se fora preciso, apliaríase o servizo durante máis días.

20190323 aceras web

O pleno do Concello de Rois ven de aprobar definitivamente o convenio urbanístico que permitiu a ampliación das instalacións que Aluminios Cortizo está a acometer na súa sede principal, e que vai representar unha achega de 185.000 euros para as arcas municipais por ocupación de terreo público. Na sesión tamén se aprobou definitivamente o estudo de detalle para reaxustar as aliñacións en Samil, e a adhesión do concello ao Pacto dos alcaldes polo clima e a enerxía.

A ampliación das instalacións que está a acometer Aluminios Cortizo na súa sede principal ocupan parte de terreos de Rois. No seu día redactouse un convenio urbanístico, que na última sesión plenaria foi aprobado e que vai representar unhas achegas de 180.000 euros para as arcas municipais pola ocupación de terreo público.

Esta importante aportación económica vai permitirlle ao Concello, entre outras actuacións, poder realizar o reaxuste de aliñacións no núcleo de Samil, para ampliar as beirarrúas e a zona de aparcamento nos arredores da casa consistorial e do centro de saúde. Actuación que tamén foi aprobado na última sesión plenaria ao ratificarse o estudo de detalle para completar e reaxustar aliñacións no solo urbano consolidado de Samil.

Por outra banda, o pleno tamén ratificou a adhesión do Concello de Rois ao Pacto dos alcaldes polo clima e a enerxía que promove a Unión Europea para loitar contra o cambio climático, aumentando o uso das enerxías renovables.

A adhesión a este pacto implica asumir os obxectivos adoptados pola Unión Europea para frear o cambio climático, adoptando as medidas necesarias para reducir, de aquí ao 2030, un 27% do consumo enerxético e un 40% as emisións de CO2 (dióxido de carbono),ao tempo que se aumenta un 27% o emprego de enerxías renovables. O Concello de Rois tamén se compromete a adoptar medidas fronte aos riscos e vulnerabilidades aparelladas ao cambio climático, coma son as secas ou os episodios de temperaturas extremas.Unha vez aprobada a adhesión, o Concello elaborará e presentará un plan de acción que garanta o cumprimento destes obxectivos no ano 2030.

20190322 Cartel Bando Charlas Informativas Distancias MontesO Concello de Rois organiza dúas charlas informativas sobre as distancias obligatorias de corta segundo a Lei de Montes. 

Dous axentes forestais do Distrito de Noia impartirán as conferencias, que terán lugar mañá, sábado 23 de marzo, ás 11.00 horas da mañá no Local social de Urdilde e o sábado 30 de marzo á mesma hora, pero no Auditorio Municipal de Rois.