31 de xullo de 2019

Resolto o procedemento selectivo para a contratación dun/dunha secretario do xulgado de paz para o mes de agosto, no que se contrata a D. Pablo Sánchez García.

A resolución definitiva podese consultar no documento adxunto.

 

23 de xullo de 2019

Faise pública a convocatoria e bases para a contratación de persoal laboral temporal para o posto de secretario/a do xulgado de paz de Rois.

As bases pódense consultar no documento adxunto.

 

 

12 de xullo de 2019, 09:30 

Faise pública a convocatoria e as bases para a contratación de persoal laboral temporal para o posto de secretario/a do xulgado de Paz de Rois.

 

Mércores, 24 de xullo de 2019

Rematado o prazo para achegar documentación e realizadas as entrevistas para optar aos postos de un xefe de brigada, un peón e 3 peóns para a brigada de incendios do Concello de Rois, faise pública a listaxe coas valoracións definitivas.

A resolución da alcaldía con toda esta información detallada pode consultarse no documento adxunto.

Luns, 22 de xullo de 2019

Faise pública a valoración definitiva da fase de méritos e entrevista persoal no proceso de contratación de persoal laboral temporal para os postos dun xefe de equipo, un peón condutor e tres peóns de brigada para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal, en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Rois.

Deste xeito, o Concello de Rois convoca ao recoñecemento médico ás sete persoas admitidas no proceso. 

Aviso: O recoñecemento médico terá lugar o martes, 23 de xullo, ás 8:00 horas en Athena Prevención (Edificio Área Central, 1ªpranta, local 33H). Deberase levar roupa cómoda e xaxún. No caso de pasar as probas físicas e o recoñecemento médico, levarase a cabo o curso de formación o martes, 23 de xullo, ás 16.00 horas, detrás do Concello de Rois. A parte práctica farase o mércores, 24 de xullo, nas dependencias de Athena.

A resolución da alcaldía con toda esta información detallada pode consultarse no documento adxunto.

 

Martes, 16 de xullo de 2019

Faise pública a listaxe definitiva de admitidos no proceso de contratación de persoal laboral temporal para os postos dun xefe de equipo, un peón condutor e tres peóns de brigada para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal, en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Rois.

Deste xeito, o tribunal cualificador convoca ás persoas admitidas no proceso o día 18 de xullo de 2019 ás 16.30 horas no salón de sesións do Concello apra levar a cabo a fase de entrevista.

A resolución da alcaldía con toda esta información detallada pode consultarse no documento adxunto.

 

10 de xullo de 2019

Faise pública a corrección da listaxe de candidatos admitidos e excluídos para o proceso de contratación de personal laboral para a creación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal. 

A listaxe pódese consultar no documento adxunto

 

9 de xullo de 2019

Faise público a listaxe de candidatos admitidos e excluídos para o proceso de contratación de personal laboral para a creación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal. 

A listaxe pódese consultar no documento adxunto

 

27 de xuño de 2019

Fanse públicas as bases para a contratación de persoal laboral temporal para os postos dun xefe de equipo, un peón condutor e tres peóns de brigada para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal, en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Rois.

As bases pódense consultar no documento adxunto.

25-04-2019

A Cualificación final do proceso selectivo da praza vacante de Técnico/a de Normalización Lingüística pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do segundo exercicio.

24-04-2019

A Cualificación do tribunal e puntuación do primeiro exercicio dos aspirantes para cubrir a praza vancante de Técnico/a de Normalización Lingüística, pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do primeiro exercicio

 

23-04-2019

O xurado procedeu hoxe a valorar os méritos dos aspirantes ás probas selectivas para cubrir a praza vacante de técnico de normalización lingüística, que se pode consultar no documento adxunto.

 

16-04-2019

Publicación no BOP da lista definitiva de admitidos, composición do tribunal cualificador e fixación de datas e lugar do primeiro e segundo examen, para a cobertura dunha praza de técnico de normalización lingüística. O anuncio pódese consultar no Boletín Oficial da Provincia (preme neste enlace) e no arquivo adxunto

 

25-03-2019

Listaxe de admitidos provisionalmente no procedo de selección dun técnico/a de normalización lingüística. Ver arquivo adxunto

 

8-02-2019

Convocatoria e bases publicadas no BOP (preme aquí) e no BOE (preme aquí)

Impresos adxuntos: Solicitude de praza de técnico/a de normalización lingüística e declaración xurada.

Prazo de presentación de solicitudes: do 9 ao 28 de febreiro de 2019 

Mércores, 24 de xullo de 2019

Rematado o prazo para achegar documentación e realizadas as entrevistas para optar a dos postos para o condutor de motobomba do Concello de Rois, faise pública a listaxe coas valoracións definitivas.

A resolución da alcaldía con toda esta información detallada pode consultarse no documento adxunto.

Martes, 16 de xullo de 2019

Faise pública a valoración definitiva da fase de méritos e entrevista persoal para o proceso de contratación temporal, mediante concurso, de dous condutores de motobomba para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

Deste xeito, o Concello de Rois convoca ao recoñecemento médico ás catro persoas admitidas no proceso. 

Aviso: O recoñecemento médico terá lugar o martes, 23 de xullo, ás 8:00 horas en Athena Prevención (Edificio Área Central, 1ªpranta, local 33H). Deberase levar roupa cómoda e xaxún. No caso de pasar as probas físicas e o recoñecemento médico, levarase a cabo o curso de formación o martes, 23 de xullo, ás 16.00 horas, detrás do Concello de Rois. A parte práctica farase o mércores, 24 de xullo, nas dependencias de Athena.

A resolución da alcaldía con toda esta información detallada pode consultarse no documento adxunto.

 

Martes, 16 de xullo de 2019

Faise pública a listaxe definitiva dos candidatos admitidos e excluídos para o proceso de contratación temporal, mediante concurso, de dous condutores de motobomba para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal. Deste xeito, o tribunal cualificador convoca ás persoas admitidas no proceso o día 18 de xullo de 2019 ás 16.00 horas no salón de sesións do Concello apra levar a cabo a fase de entrevista.

A resolución da alcaldía con toda esta información detallada pode consultarse no documento adxunto.

 

Martes, 10 de xullo de 2019

Faixe pública a listaxe cos candidatos admitidos e excluídos para o proceso de contratación temporal, mediante concurso, de dous condutores de motobomba para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal.

A listaxe pódese consultar no documento adxunto.

 

Xoves, 27 de xuño de 2019

Fanse públicas as bases da convocatoria para  a contratación temporal, mediante concurso, de dous condutores de motobomba para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra o lume forestal, en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Rois.

As bases pódense consultar no documento adxunto.

25-04-2019

A Cualificación final do proceso selectivo da praza vacante de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do segundo exercicio.

24-04-2019

A Cualificación do tribunal e puntuación do primeiro exercicio dos aspirantes para cubrir a praza vancante de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do primeiro exercicio

 

23-04-2019

O xurado procedeu hoxe a valorar os méritos dos aspirantes ás probas selectivas para cubrir a praza vacante de axente de emprego e desenvolvemento local, que se pode consultar no documento adxunto.

 

16-04-2019

Publicado no BOP a lista definitiva de admitidos, composición do tribunal cualificador e fixación de datas e lugar do primeiro e segundo exame, para a cobertura dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local. O texto pódese consultar no Boletín Oficial da Provincia (preme neste enlace) e no arquivo adxunto

 

25-03-2019

Listaxe de admitidos/as provisionalmente no proceso de selección dun axente de emprego e desenvolvemento local. Ver arquivo adxunto

 

8-02-2019

Convocatoria e bases publicadas do BOP (preme aquí) e no BOE  (preme aquí)

Impressos adxuntos: Soliciutude de praza de axente de emprego  e declaración xurada.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 9 ao 28 de febreiro de 2019