25-04-2019

A Cualificación final do proceso selectivo da praza vacante de Técnico/a de Normalización Lingüística pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do segundo exercicio.

24-04-2019

A Cualificación do tribunal e puntuación do primeiro exercicio dos aspirantes para cubrir a praza vancante de Técnico/a de Normalización Lingüística, pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do primeiro exercicio

 

23-04-2019

O xurado procedeu hoxe a valorar os méritos dos aspirantes ás probas selectivas para cubrir a praza vacante de técnico de normalización lingüística, que se pode consultar no documento adxunto.

 

16-04-2019

Publicación no BOP da lista definitiva de admitidos, composición do tribunal cualificador e fixación de datas e lugar do primeiro e segundo examen, para a cobertura dunha praza de técnico de normalización lingüística. O anuncio pódese consultar no Boletín Oficial da Provincia (preme neste enlace) e no arquivo adxunto

 

25-03-2019

Listaxe de admitidos provisionalmente no procedo de selección dun técnico/a de normalización lingüística. Ver arquivo adxunto

 

8-02-2019

Convocatoria e bases publicadas no BOP (preme aquí) e no BOE (preme aquí)

Impresos adxuntos: Solicitude de praza de técnico/a de normalización lingüística e declaración xurada.

Prazo de presentación de solicitudes: do 9 ao 28 de febreiro de 2019 

25-04-2019

A Cualificación final do proceso selectivo da praza vacante de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do segundo exercicio.

24-04-2019

A Cualificación do tribunal e puntuación do primeiro exercicio dos aspirantes para cubrir a praza vancante de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, pódese consultar no documento adxunto. No mesmo figura tamén a plantilla coas respostas do primeiro exercicio

 

23-04-2019

O xurado procedeu hoxe a valorar os méritos dos aspirantes ás probas selectivas para cubrir a praza vacante de axente de emprego e desenvolvemento local, que se pode consultar no documento adxunto.

 

16-04-2019

Publicado no BOP a lista definitiva de admitidos, composición do tribunal cualificador e fixación de datas e lugar do primeiro e segundo exame, para a cobertura dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local. O texto pódese consultar no Boletín Oficial da Provincia (preme neste enlace) e no arquivo adxunto

 

25-03-2019

Listaxe de admitidos/as provisionalmente no proceso de selección dun axente de emprego e desenvolvemento local. Ver arquivo adxunto

 

8-02-2019

Convocatoria e bases publicadas do BOP (preme aquí) e no BOE  (preme aquí)

Impressos adxuntos: Soliciutude de praza de axente de emprego  e declaración xurada.

Prazo de presentación de solicitudes: Do 9 ao 28 de febreiro de 2019

FSE CONSELLERIA GALICIA

21 setembro 2018

Publicación das puntuacións provisionais dos participantes na oferta do Obradoiro de Emprego Xuventude en Acción 2018. Ver documento adxunto.

Listado de candidatos admitidos como alumnos deste obradoiro de emprego. Ver documento adxunto.

20180925 Obradoiro Emprego 1

 

O Programa Integrado de Emprego Terras de Iria IV, subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, e cofinanciado polos Concellos de Dodro, Padrón e Rois, continúa a impartir formación. Actualmente están en marcha o Obradoiro de empregabilidade e dinámicas de grupo e os cursos Operacións auxiliares de almacén e Ofimática. Nestes cursos as persoas participantes reciben formación en técnicas de buscade emprego; elaboración de currículos vitae e dinámicas de grupo; operacións auxiliares de almacén como son os pedidos, control de stocks, facturación e ofimática básica.

Entre os cursos que xa remataron están o de Inglés de 100 horas e o de Coaching laboral de 30 horas, que serviron de complemento á formación adquirida no Programa Integrado. Ata o momento impartíronse 22 accións formativas que fan un total de 1.888 horas lectivas, ademais de asinárense convenios de prácticas non laborais con empresas, grazas aos cales o alumnado acadou emprego na empresa onde realizou as devanditas prácticas. Tamén se contactou con empresas de distintos sectores e tramitáronse distintas ofertas de emprego. Xunto coas accións formativas séguense a realizar accións de intermediación e orientación laboral para mellorar a empregabilidade do conxunto de participantes.

Podes ver máis fotos relacionadas con esta nova premendo neste enlace.

 

20180925 Obradoiro Emprego 2