20190405 Bando Censo ElectoralEn cumprimeto do disposto na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral e convocatoria das eleccións ao Parlamento Europeo e as eleccións Municipais que van ter lugar o vindeiro 26 de maio de 2019, ponse en coñecemento da veciñanza que o Censo Electoral estará exposto ao público entre os dás 8 e 15 de abril de 2019, ambos os dous incluídos. 

Poderán presentarse reclamacións nas oficinas municipais de 9 a 14 horas, dentro do prazo indicado. Ademais de poder levar a cabo as consultas oportunas no mesmo horario.

Para realizar estas xestións debe acudir a persoa interesada con DNI, Pasaporte ou persmiso de conducir no que apareza a fotografía do titular. 

Os teléfonos dispoñibles para á consulta do Censo Electoral son os seguintes: 981 217 439, 981 217 426, 901 101 900. 

 

A partir do vindeiro día 11, ata o 18 de marzo de 2019 (ambos incluídos), o Censo Electoral estará exposto ao público, de cara as eleccións xerais do 28 de abril. Neste prazo poderánse presentar reclamación ao Censo Electoral nas oficinas municipais entre as 9.00 e as 14.00 horas. Para realizar estas xestións debe acudir a persoa interesada co DNI, Pasaporte ou permiso de conducir no que apareza a fotografía do titular.

O Censo Electoral tamén poderá consultarse a través dos seguintes números de teléfono: 981 217 439, 981 217, 426 e 901 101 900.

20190325 Ambiente 01

A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia ven de convocar axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas.

O prazo de solicitude está aberto ata o vindeiro 22 de abril, e a esta convocatoria pódense presentar as asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas, sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas ao abeiro da Lei de Asociacións (Lei orgánica 1/2002), e figuren inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadores de Servicios Sociais (RUEPSS).

Toda a información para participar nesta convocatoria pódese consultar na sede electrónica da Xunta de Galicia, neste enlace (preme aquí)

20190308 Las Palmas Gran Canaria

O Concello de Rois acaba de abrir o prazo de inscrición para que 90 veciños e veciñas maiores de 65 anos poidan coñecer As Palmas de Gran Canaria durante oito días por un prezo de 300 euros. Nesta viaxe tamén poderán participar aquelas persoas empadroadas en Rois que teñan cumpridos 55 anos e sexan pensionistas de xubilación, invalidez ou viuvez.

Os interesados deberán aboar 300 euros na conta que o Concello ten en Abanca de Rois (es87 2080 0328 9831 1000 0033) entre o luns, día 11, e o venres 22 de marzo. Unha vez feito o ingreso deberán acudir ao Departamento de Servizos Sociais do concello (de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas) para formalizar a inscrición, levando o DNI, tarxeta sanitaria e o xustificante do ingreso bancario.

Tamén poden anotarse na oficina municipal de Urdilde os martes e xoves de 09.00 a 11.00 horas. En ningún caso se anotará ninguén por teléfono. A inscrición debe facerse presencialmente.

Todos os que desexen participar nesta viaxe teñen que estar empadroados en Rois. O número de prazas está limitado a 90.

A viaxe celebrarase en datas comprendidas entre o 25 de abril e o 8 de maio.

Pódese consultar o bando a alcaldía no documeto adxunto.